تبلیغات
ACAIAKARAHARA - د لمـــــــــــــ . . .
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

د لمـــــــــــــ . . .

پنجشنبه 27 اسفند 1394 05:01 ب.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .[]


بجـــــــــــــــــه حا د لمــــــــــــــــ بر ا یکـــــــــــــــــی خیلــــــــــــــــی

تنگــــــــــــــه

ا ر ز و می کنمـــــــــــــ  هیشــــــــــــــــکی حســـــــــــر ت نبـــــــــــــو د ن عز یز شــــــــــــــــــو

مثلــــــــــــــ من نخـــــــــــــو ر هبا و ر کنینــــــــــــــــــ سختـــــــــــــــــ 


و قــــــــــــتی کســـــــــــــیو با عــــــــــــز یز شـــــــــــ


می بینمــــــــــــــــ حسو د یمــــــــــــــــ میشـــــــ

و ا ز ا و نجــــــــــــــا د و ر  می  شمــــــــــــــــــ cσммєηтѕ : خو ا ســـــــــــــتی بد ه . . .
Ɛɗιт: پنجشنبه 27 اسفند 1394 05:09 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30