تبلیغات
ACAIAKARAHARA - سلا م
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

سلا م

یکشنبه 2 خرداد 1395 11:03 ق.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .  


ســــلا مـــ

خـــــو بـیـن ؟

ا و مــــد مـــــ یه جـــــند

 تا خــبر بد مـــــ . . .

ا و لــــــ ا یـنـکــــه : فـــر د ا نه بـســـــ فـــــر دا  تـو لـــــد

د و ســـــتمــــه مــــی خــــو ا مـــــ بـتـر کـــو نـمــــــ . . .

حـــــمه د عـــــو تـیـن .

د و مـــــــ ا ینـکــــــه : ا یـن ا در ســـــ مـــــن تو نـمـا شـا :  بـکــلـیـکـ

ســو مــــــ ا یـنـکـــــه : ر مــــــا نـمــــ حـمــــــ مـیـز ا ر مــــــ . . . .

تـمــــو مــــــ . . .


cσммєηтѕ : نـــ ظ ـــــــــــــر
Ɛɗιт: یکشنبه 2 خرداد 1395 11:09 ق.ظ