تبلیغات
ACAIAKARAHARA - لــیــفـــا
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

لــیــفـــا

چهارشنبه 16 تیر 1395 10:24 ق.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .بــر ا یــه د یــد نـــ ا د ا مــه عــکــســا یــه

. . . لــیــفــا . . .

بــه ا د ا مـــه  مــطــلـب  بــر و یــد 

خـو ش ا و مـد یـ

بــیـا بــقــل عــمــوکــیــر یـتــو ا یـنـجــا شـمـشــیـر شــو بــر ا د و ئــل

مــی قـا پــه . . .0 . 0 خــآ کــ عــا لــمـــ 0 . 0چــ] ه ز یــبــا کــشـی د نـشــ 0 . 0


عــا شــقــ ا یـن تـیـکــشـم

عــشــقــهتـمــو مــ شــد نـــ


cσммєηтѕ : نـــظـ ــــر
Ɛɗιт: چهارشنبه 16 تیر 1395 10:57 ق.ظ