تبلیغات
ACAIAKARAHARA - سـلـا مـــــــ . . .
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

سـلـا مـــــــ . . .

پنجشنبه 28 مرداد 1395 08:41 ب.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .


ســلـا م . . .
خـو بـیـن ؟ . . .  مـن : نـه
چه خـبـر ا ؟ . . .
خـب ا ز ا نـا مـمـنـو ن شـد م . . .
شـر مـنـد مـ کـر د ی ا نا ا ا جـان
تـو حـم گـل خـو د مـی عـز یـز م . . .

خـب ا ز ا و نـ بـگـذ ر یـم 3 تـا خـبـر د ا ا ا ر مـ . . .
1 : ا حـنـگ و ب عـو ض شـد بـر یـن بـگـو شـیـنـش . . .
2 : بـیـشـتـر بـا و بـلـا گـ سـر مـی ز نـم . . .
و . . .
3 : قـا لـب مـیخـو ا م کـسـی ه ســت بـسـا ز ه ؟ حـهه

خـب تـمـو م شـد ش بـا ا ا یی . . .
 cσммєηтѕ : - ــــ - بــد ه . . .
Ɛɗιт: پنجشنبه 28 مرداد 1395 08:54 ب.ظ